ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
35
Yesterday
75
This Month
1,758
Last Month
2,277
This Year
11,044
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558  ชื่อ :
นสต.ดวงฤทธิ์
  นามสกุล : สิงห์แก้ว
  ชื่อเล่น :   เอ็ม
  กองร้อยที่ : 5
  เลขที่ : 5128
  ที่อยู่ :   บ้านเลขที่ 77 บ้านแม่เกาะ หมู่ที่ 3 ตำบล แม่คะตวน อำเภอ สบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58110
  เบอร์โทรศัพท์ :  0869136768
  FACEBOOK: https://www.facebook.com/EM2533
  LINE ID :
       


     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com