ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
35
Yesterday
75
This Month
1,758
Last Month
2,277
This Year
11,044
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558  ชื่อ :
นสต.ภูริวัจน์
  นามสกุล : พงค์ชัยธนโชติ
  ชื่อเล่น :   เอฟ
  กองร้อยที่ : 5
  เลขที่ : 5092
  ที่อยู่ :   280 ม.2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
  เบอร์โทรศัพท์ :  082-780-5891
  FACEBOOK: https://www.facebook.com/puriwat.phongchaitanachot.1
  LINE ID : fboycnx
       


     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com