ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
40
Yesterday
61
This Month
1,088
Last Month
1,113
This Year
16,761
Last Year
19,130
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558  ชื่อ :
นสต.ภูริวัจน์
  นามสกุล : พงค์ชัยธนโชติ
  ชื่อเล่น :   เอฟ
  กองร้อยที่ : 5
  เลขที่ : 5092
  ที่อยู่ :   280 ม.2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
  เบอร์โทรศัพท์ :  082-780-5891
  FACEBOOK: https://www.facebook.com/puriwat.phongchaitanachot.1
  LINE ID : fboycnx
       


     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com