ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
71
Yesterday
95
This Month
899
Last Month
1,113
This Year
16,572
Last Year
19,130
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558  ชื่อ :
นสต.อนุพนธ์
  นามสกุล : ปรารมณ์
  ชื่อเล่น :   ฟ่าง
  กองร้อยที่ : 5
  เลขที่ : 5005
  ที่อยู่ :   54 หมู่ที่ 18 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
  เบอร์โทรศัพท์ :  080-4930569
  FACEBOOK: https://www.facebook.com/fang.prarom
  LINE ID :
       


     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com