ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
60
Yesterday
95
This Month
899
Last Month
1,113
This Year
16,572
Last Year
19,130
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558  ชื่อ :
นสต.ณัฐิวุฒิ
  นามสกุล : ตั้งเจริญสุขจีระ
  ชื่อเล่น :   บอส (มัสเซิลแมน)
  กองร้อยที่ : 5
  เลขที่ : 5004
  ที่อยู่ :   6/1 หมู่ 2 ต. สันทราย อ. แม่จัน จ. เชียงราย 57110
  เบอร์โทรศัพท์ :  082-5506182
  FACEBOOK: https://www.facebook.com/bossmarvel.kim
  LINE ID :
       


     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com