ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
39
Yesterday
48
This Month
1,141
Last Month
1,586
This Year
5,887
Last Year
19,130
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 และ ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 4 ชั้น จำนวน 30 ห้อง
ประกาศ ศฝร.ภ.5 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซม ฯ (จำนวน 2 รายการ )

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 และ ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 4 ชั้น จำนวน 30 ห้อง

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com