ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
26
Yesterday
39
This Month
700
Last Month
1,832
This Year
13,872
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
ประเมินบัญชี ณ.30 กันยายน 2560 ข้อ 2.2 รายละเอียดประกอบงบทดลองตามแบบฟอร์ม
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือนตุลาคม 2560 หน่วยเบิกจ่าย ศฝร.ภ.5
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือน กันยายน 2560 หน่วยเบิกจ่าย ศฝร.ภ.5
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือน สิงหาคม 2560 หน่วยเบิกจ่าย ศฝร.ภ.5
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือน กรกฏาคม 2560 หน่วยเบิกจ่าย ศฝร.ภ.5
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของหน่วย
ตัวจริงตำรวจฮีโร่ ช่วยหญิงสาวหมดสติ อุ้มฝ่าสายฝน
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือน มิถุนายน 2560 หน่วยเบิกจ่าย ศฝร.ภ.5
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือน พฤษภาคม 2560 หน่วยเบิกจ่าย ศฝร.ภ.5
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือน เมษายน 2560 หน่วยเบิกจ่าย ศฝร.ภ.5
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือน มีนาคม 2560 หน่วยเบิกจ่าย ศฝร.ภ.5
ประกาศ ศฝร.ภ.5 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูป พร้อมบริการสำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
ประกาศ ศฝร.ภ.5 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ พนักงานราชการทั่วไป.
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เรื่อง สอบราคาซื้อกระสุนปืน ขนาด .38 นิ้ว (ซ้อมยิง) จำนวน 52,596 นัด หลักสูตร กดต.ประจำปี 2560
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) Selft Assessment Report ของ ศฝร.ภ.5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือก เเข้ารับการอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 38
ประกาศ ศฝร.ภ.5 เรื่อง รับสมัครและฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 และ ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 4 ชั้น จำนวน 30 ห้อง
กำหนดกการพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ ศฝร.ภ.5 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศ ศฝร.ภ.5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ทดสบความรู้ความสามารถ ทักษะ ฯ
ศฝร.ภ.5 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ ศฝร.ภ.5
ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรฝ่ายอำนวยการรุ่นที่ 37
i-edupol FREE Application for Police Officer ช่วยให้การสื่อสารในหน้าที่ตำรวจง่ายขึ้น ด้วยApplication ที่รวมประโยคสำคัญ 4 ภาษา
รับสมัครสอบคัดเลือก นักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา
สอบราคาซื้อกระสุนปืน หลักสูตร นสต.ประจำปี 2558
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายหลักสูตร นสต.ประจำปี 2558
"โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล"
เปิดอบรมหลักสูตรสารวัตร สว.รุ่นที่ 146 วันที่ 25 พ.ค. - 31 พ.ค. 2558 (10 สัปดาห์) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด ภ.5 จำนวน 156 นาย
รอง ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ เป็นประธาน พร้อมคณะจเรตำรวจ มาตรวจราชการประจำปีงบประมาน 2558 ศฝร.ภ.5 ในวันที่ 25 มีนาคม 2558
งานประกวดพระเครื่องพระบูชา 5 เมษายน 2558 สนามกีฬา จ.ลำปาง โดยเป็นการจัดประกวดพระท้องถิ่นภาคเหนือ ในวันที่ 4-5 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬากลาง หนองกระทิง จังหวัดลำปาง ประธานจัดงานโดย พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค5 ร่วมกับ กลุ่มอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาล้านนาไทยจังหวัดลำปาง เพื่อหาทุนสร้างรั้ว ศฝร.ภ.5 และสาธารณะประโยชน์ สนับสนุนโดยสมาคมพระเครื่อง พระบูชาไทย ซื้อกล่อง 1 รายการ รับพระเครื่องหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นเจ้าสัว ตะกรุดเงิน สร้างปี พ.ศ.2535 มูลค่า 300 บาท หมายเหตุ พระเครื่องทุกองค์ที่ส่งเข้าร่วมประกวด กรณีเป็นพระแท้ คณะกรรมการจะออกใบประกาศและรับรองให้ทุกองค์

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com