ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง ศฝร.ภ.5
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครองและการฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
ทำเนียบรุ่น นสต.
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
30
Yesterday
54
This Month
1,244
Last Month
1,475
This Year
4,404
Last Year
19,130
เริ่มนับ : 18 พฤษภาคม 2558
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ 2560
ประกาศผลคะแนนการสอบหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 38
ประกาศรับสมัครและฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
กำหนดการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ฯฯ
ศฝร.5 ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ฯ
คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการตำรวจ i-edupol
ประกาศตำรวจภูธรภาค 5 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2558
ประกาศบัญชีอาวุโส ระดับรอง ผบก.-รอง สว. ของ ภ.5


     
ศูนย์ฝึกอบรรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉ้ตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com