ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
71
Yesterday
95
This Month
899
Last Month
1,113
This Year
16,572
Last Year
19,130
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
ตำรวจภุธรภาค 5 เปิดการฝึกอบรมการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูฝึกยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 รุ่น ณ.ห้องอบรมอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.5

พล.ต.ต.อุดม  พรหมสุรินทร์ ผบก.ศฝร.ภ.5  ได้รับมอบหมายจาก ผบช.ภ.5 เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์สำหรับครูฝึกยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ระดับรองสารวัตรและชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นประมาณ รุ่นละ 40 นายทั้งหมดจำนวน 4 รุ่น โดยเปิดทำการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 เมื่อ 1-5 พ.ค.2560 และรุ่นที่ 2 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8-12 พ.ค.2560

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com