ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
27
Yesterday
39
This Month
700
Last Month
1,832
This Year
13,872
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
31 มี.ค.2560 พิธีประดับยศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.6) ประจำปีงบประมาณ 2560. จำนวน 343 คน

ศฝร.ภ.5 จัดพิธีประดับยศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก ประจำปีงบประมาณ 2560. จำนวน 343 คน โดยมี  พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 (ประธาน), พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.อาชวันต์ โชติกเสถียร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รอง ผบช ภ.5, พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ รอง ผบช.ภ.5 พร้อมทั้ง ผบก.หรือตัวแทนหน่วยงานในสังกัด ภ.5 ร่วมพิธี พร้อมด้วยญาติและครอบครัวของข้าราชการตำรวจได้เดินทางมาร่วมเพื่อแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมและประดับยศร้อยตำรวจตรีในครั้งนี้

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com