ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง ศฝร.ภ.5
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครองและการฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
ทำเนียบรุ่น นสต.
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
30
Yesterday
54
This Month
1,244
Last Month
1,475
This Year
4,404
Last Year
19,130
เริ่มนับ : 18 พฤษภาคม 2558
18 พ.ย.2559 พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Baker Torch 17-2912 ณ.ห้องประชุม 2 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

 พล.ต.ต.อุดม   พรหมสุรินทร์   ผบก.ศฝร.ภ.5  ได้รับมอบหมายจาก รรท.ผบช.ภ.5 ให้เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Baker Torth 17-2912 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 จำนวน 40 นาย ซึ่งได้ทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 31 ต.ค.59 - 18 พ.ย. 59 ณ ห้องประชุม 2 ศฝร.ภ.5

 

     
ศูนย์ฝึกอบรรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉ้ตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com