ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
28
Yesterday
54
This Month
1,541
Last Month
2,124
This Year
3,665
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
7 พ.ย.2559 พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ผู้ปฏิบัติงานใน 5 สายงานหลัก จำนวน 250 นาย

พล.ต.ต.อาชวันต์  โชติกเสถียร รรท.รอง ผบช.ภ.5    เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 5 สายงานในสังกัด ภ..5  จำนวน 250 นาย ระหว่างวันที่ 7-25 พ.ย. 2559  และบรรยายให้ความรู้แนวทางการปฎิบัตืหน้าที่ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ณ  ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ศฝร.ภ.5

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com