ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
71
Yesterday
95
This Month
899
Last Month
1,113
This Year
16,572
Last Year
19,130
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
27 ก.ย.2559 พิธีแสดงมุทิตาจิตข้าราชการตำรวจผู้ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ ศฝร.ภ.5

พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์ ผบก.ศฝร.ภ.5 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.5 พร้อมใจกันจัดงานทุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว เนื่องในวาระครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งในปีนี้มีผู้ครบวาระ ฯ รวมทั้งหมด 11 นาย ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจ 8 นายและลูกจ้างประจำจำนวน 3 นาย ณ.ห้องประชุมแสงสิงแก้ว  ผบก.ศฝร.ภ.5 ได้กล่าวให้โอวาทผู้เกษียณอายุราชการและมอบของที่ระลึก

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com