ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง ศฝร.ภ.5
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครองและการฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
ทำเนียบรุ่น นสต.
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
30
Yesterday
54
This Month
1,244
Last Month
1,475
This Year
4,404
Last Year
19,130
เริ่มนับ : 18 พฤษภาคม 2558
12 สิงหาคม 2559 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมในพิธีวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายราชสักการะ ร่วมกับทางจังหวัดลำปาง ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์ ผบก.ศฝร.ภ.5 ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.5 เข้าร่วมในพิธีเนื่องวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายราชสักการะ ร่วมกับทางจังหวัดลำปาง ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ทั้งในพิธีร่วมลานามถวายพระพรในภาคเช้าและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในช่วงเย็น ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง

 

     
ศูนย์ฝึกอบรรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉ้ตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com