ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
7
Yesterday
53
This Month
1,314
Last Month
2,277
This Year
10,600
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
8 สิงหาคม 2559 พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2559 จำนวน 120 นายณ.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์ ผบก.ศฝร.ภ.5 ได้รับมอบหมายจาก ผบช.ภ.5 ให้เป็นประธานใน พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2559 ให้กับข้าราชการตำรวจในสายอำนวยการที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 120 นาย โดยคัดเลือกจากข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งชายและหญิงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ดดยเริ่มการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com