ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง ศฝร.ภ.5
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครองและการฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
ทำเนียบรุ่น นสต.
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
30
Yesterday
54
This Month
1,244
Last Month
1,475
This Year
4,404
Last Year
19,130
เริ่มนับ : 18 พฤษภาคม 2558
26 ก.ค.2559 ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม "การค้ามนุษย์" โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ สื่อสารการสอนเคลื่อนที่ ( Mobile e-learning Unit ) ประกอบการฝึกอบรมฯ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศฝร.ภ.5

พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์ ผบก.ศฝร.ภ.5 ,พ.ต.อ.ทวีชัย ประทีปอุษานนท์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.ดิษพงศ์ เลิศจันทร์เพ็ญ  รอง ผบก.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม "การค้ามนุษย์" โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ สื่อสารการสอนเคลื่อนที่ ( Mobile e-learning Unit) ประกอบการฝึกอบรมฯ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศฝร.ภ.5  โดยมี พ.ต.อ.หญิง ศิริพร ลบล้ำเลิศ  อจ.(สบ4) กอจ.บช.ศ.ทำหน้าที่วิทยากร

 

     
ศูนย์ฝึกอบรรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉ้ตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com