ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
65
Yesterday
74
This Month
1,387
Last Month
2,054
This Year
12,727
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
19 พ.ค.2559 พิธีเลือกตำแหน่งของนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.63/2559)ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ของ ศฝร.ภ.5 โดยมี พล.ต.ต.นิธิพัฒน์ พัฒนถาบุตร ผบก.อก.ภ.5 เป็นประธานในพิธี

19 พ.ค.2559 พิธีเลือกตำแหน่งของนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.63/2559) ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ของ ศฝร.ภ.5 โดยมี พล.ต.ต.นิธิพัฒน์ พัฒนถาบุตร ผบก.อก.ภ.5 เป็นประธานในพิธี โดยในการเลือกตำแหน่งในครั้งนี้มี ผบก.หรือตัวแทนจาก ภ.จว.น่าน,เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน และตัวแทนฝ่ายอำนวยการ ฝอ.1 ภ.5  เดินทางมาให้คำแนะนำหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับบรรจุตำแหน่งเพื่อรองรับตำแหน่งของ นยาสิบตำรวจที่จะสำเร็จการศึกษาในวันที่ 31 พ.ค.2559 นี้ รวมทั้งหมด 250 ตำแหน่ง โดยแยกเป็น สภ.ในสังกัด ภ.จว.เชียงใหม่ 50 อัตรา ,ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 100 อัตรา และ ภ.จว.น่าน จำนวน 100 อัตรา ในการคัดเลือกใช้ผลคะแนนในการสอบทุกภาคของหลักสูตร นสต.เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามลำดับ

 

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com