ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
26
Yesterday
39
This Month
700
Last Month
1,832
This Year
13,872
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
13 พ.ค.2559 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กอป.ทัศนศึกษาและดูงานในด้านกิจกรรม 5 ส.และการบริหารจัดการในด้านต่างๆของ กฟฝ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จว.ลำปาง และ ทัศนศึกษา ณ.ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย การแสดงของช้างและชีวิตความเป็นอยู่ของช้าง

13 พ.ค.2559 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กอป.จำนวน 197 นาย  เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานฝึกอบรมเพื่อทัศนศึกษาและดูงาน ในด้านกิจกรรม 5 ส.และการบริหารจัดการในด้านต่างๆของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( เหมืองแม่เมาะ)  อ.แม่เมาะ จว.ลำปาง และ ทัศนศึกษา ณ.ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย พร้อมรับชมการแสดงของช้างและชีวิตความเป็นอยู่ของช้าง โดยมี ผกก.บศ.ศฝร.ภ.5 พร้อมตัวแทนกลุ่มงานอาจารย์ นำนักเรียนในหลักสูตร กอป.ร่วมทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วย

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com