ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
40
Yesterday
70
This Month
1,249
Last Month
2,054
This Year
12,589
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
29 มี.ค.2558 ศฝร.ภ.5 ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดทำโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

 ศฝร.ภ.5 ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดทำโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 โดยมีข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.5 ,ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร นสต.และหลักสูตร กอป.ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้.

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com