ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
65
Yesterday
74
This Month
1,387
Last Month
2,054
This Year
12,727
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
29 ก.พ.-1มี.ค.59 คณะกรรมการตรวจการประเมินการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ บชศ.นำโดย พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. เดินทางเข้ามาตรวจการประเมิน ณ.ศฝร.ภ.5

พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์ ผบก.ศฝร.ภ.5 ให้การต้อนรับคณะการประเมินการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกองบัญชาการศึกษา (บชศ.) ซึ่งในปีนี้ พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. ได้นำคณะผู้ตรวจการประเมิน ฯ มาทำการตรวจประเมินให้กับหน่วยงาน ศฝร.ภ.5 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรประจำ และหลักสูตรอื่นๆของ ตร.ในการตรวจในครั้งนี้นอกจากการตรวจการประเมินจากแฟ้มการปฏิบัติงานในกลุ่มตัวบ่งชี้ทั้ง 20 ตัวบ่งชี้แล้วยังมีการตรวจประเมินในด้านอื่นๆเช่นการตรวจในด้านการยริหารจัดการ การบูรณาการการฝึก การสาธิตการฝึก การจัดการด้านอาคารสถานที่และอาคารบ้านพัก การจัดการกับสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ผลการประเมินของคณะผู้ประเมิน ศฝร.ภ.5 ได้คะแนนรวมอยู่ในระดับดีมาก

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com