ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
7
Yesterday
53
This Month
1,314
Last Month
2,277
This Year
10,600
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
16 ก.พ.2558 คณาจารย์จาก รร.นรต.อ.สามพราน จว.นครปฐม นำผู้ศึกษาอบรมหลักสูตรสายครูอาจารย์(ผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท) เดินทางมาทัศนศึกษา ศฝร.ภ.5 จว.ลำปาง

พ.ต.อ.ทวีชีย ประทีปอุษานนท์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 พร้อม ผกก.บศ.ศฝร.ภ.5 และกลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.5 ให้การต้อนรับ คณะ คณาจารย์จาก รร.นรต.อ.สามพราน จว.นครปฐม พร้อมผู้ศึกษาอบรมหลักสูต กอน. สายครูอาจารย์ที่รับสมัครสอบเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งครูอาจารย์จากผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 40 คนในโอกาสที่ เดินทางมาทัศนศึกษา ในพื้นที่ภาคเหนือและสถานที่สำคัญใน จว.ลำปาง ซึ่ง ศฝร.ภ.5 ได้รับเกียรติเป็นสถานที่หนึ่งที่คณะมาทัศนศึกษา ดูงาน กิจกรรมต่างๆและภารกิจการเรียนการสอนรวมถึงการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com