ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
37
Yesterday
60
This Month
884
Last Month
529
This Year
13,729
Last Year
19,130
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
15 ธันวาคม 2558 ข้าราชการตำรวจและนักเรียนหลักสูตรนายสิบตำรวจ ศฝร.ภ.5 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบามทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบามทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีข้าราชการตำรวจและนักเรียนหลักสูตรนายสิบตำรวจ ศฝร.ภ.5 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้จำนวนมาก กิจกรรมในการบริจาคโลหิต ศฝร.ภ.5 ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเป็นประจำเสมอทุกปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com