ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
65
Yesterday
74
This Month
1,387
Last Month
2,054
This Year
12,727
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
27 พ.ย. 2558 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์ ผบก.ศฝร.ภ.5 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานในสังกัด ภ.5 จำนวน 250 นายเข้ารับการฝึกอบรมมีกำหนด 3 สัปดาห์ โดยคัดเลือกจากข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน หลักของแต่ละหน่วยคือ สายงานธุรการอำนวยการ,งานสืบสวน,งานป้องกันปราบปราม,ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน และงานจราจร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครัังนี้ ไปเป็นแนวทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป.

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com