ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
7
Yesterday
53
This Month
1,314
Last Month
2,277
This Year
10,600
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
9 พ.ย.2558 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 5 สายงาน ปีงบประมาณ 2559 ณ.ศฝร.ภ.5 โดยมี พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ รอง ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ฯ

พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ รอง ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 5 สายงานหลักได้แก่ งานธุรการและกำลังพล,งานป้องกีันและปราบปรามอาชญากรรม,งานสืบสวน,ผู้ช่วยงานสอบสวนและงานจราจร โดยมีข้าราชการตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภ.5 เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ใช้ระยะเวลาในการอบรมทบทวนจำนวน 3 สัปดาห์ มีข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรมรวมทั้งหมด 250 นายแยกเป็นสายงานละ 50 นาย การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือและการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com