ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
7
Yesterday
53
This Month
1,314
Last Month
2,277
This Year
10,600
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
13 ตุลาคม 2558 พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมตำรวจ ของข้าราชการตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์ ผบก.ศฝร.ภ.5  เป็นประธานในพิธีทางพุทธศาสนาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตและเพื่อความเป็นศริมงคลให้กับหน่วยงาน เนืองในวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ 13 ตุลาคม 2558 ณ.ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ศฝร.ภ.5 โดยมีข้าราชการตำรวจและนักเรียนหลักสูตรนายสิบตำรวจที่กำลังศึกษาอบรม เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว ผบก.ศฝร.ภ.5 ได้อ่านสาส์นของ ผบ.ตร.และกล่าวนำปฎิญาณตนและให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมในพิธี.

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com