ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
72
Yesterday
95
This Month
899
Last Month
1,113
This Year
16,572
Last Year
19,130
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
5 สิงหาคม 2558 การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสถานที่ของ ศฝร.ภ.5

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จัด การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสถานที่ของ ศฝร.ภ.5 โดยสมมุติสถานการณ์การเกิดเหตึเพลิงใหม้ในห้องทำงานของ ศฝร.ภ.5 มีการซักซ้อมและการวางแผนการอพยพผู้ปฎิบัติงานและการจัดพื้นที่ปลอดภัยตามลำดับความปลอดภัยในการปฎิบัติงานในการช่วยเหลือตามรูปแบบของการป้องกันภัย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น เทศบาล ต.ปงยางคก หน่วยกู้ภัย และหน่วยกู้ชีพ จากทางโรงพยาบาลห้างฉัตร จว.ลำปาง

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com