ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
65
Yesterday
74
This Month
1,387
Last Month
2,054
This Year
12,727
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
5 สิงหาคม 2558 ศฝร.ภ.5ให้การสนับสนุนในด้านอาคารสถานที่และครูฝึกในการ การปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 รุ่นที่38 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 (ศฝร.ภ.5) ให้การสนับสนุนครูฝึกและสถานที่ในการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่38 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตามโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิตและการเสริมสร้างระเบียบวินัย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com