ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
40
Yesterday
70
This Month
1,249
Last Month
2,054
This Year
12,589
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
วันที่ 17 ก.ค. 2558 กิจกรรมการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี 2558 ตามแผนพัฒนาข้าราชการตำรวจและครอบครัว ฯ ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

คณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตำรวจ ได้เดินทางมาตรวจสุขภาพร่างกายให้กับข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.5 และนักเรียนหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 146 ตามโครงการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจประจำปี 2558 ตามแผนพัฒนาข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่กำหนดให้ต้องมีการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีของข้าราชการตำรวจทุกคน ในการตรวจสุขภาพครั้งนี้มีการตรวจวัดความดันโลหิต ,การเจาะเลือด,การตรวจปัสสาวะ การเอกซเรย์ และการตรวจวัดคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com