ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
60
Yesterday
95
This Month
899
Last Month
1,113
This Year
16,572
Last Year
19,130
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศฝร.ภ.5

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาทีละเล็กละน้อย โดยข้าราชการตำรวจฝ่ายปกครองและการฝึก และกำลังจากนักเรียนนายสิบตำรวจ ขณะนี้ผลิตผลออกมาเป็นรูปธรรม ทั้งผักสวนครัวนานาชนิด โรงเพาะเห็ดนางฟ้า กบคอนโด ปลาดุกในกระชังบนดิน และปลาอีกหลายสายพันธุ์ในสระธรรมชาติ   

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com