ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
28
Yesterday
54
This Month
1,541
Last Month
2,124
This Year
3,665
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาตรวจตรวจประเมินการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ ศฝร.ภ.5

พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. หันหน้าคณะกรรมการตรวจการประเมินการจัดทำคุณภาพการศึกษาของ ศฝร.ภ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งได้มาทำการประเมิน ฯ ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย.2559 โดยมี พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์ ผบก.ศฝร.ภ.5 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับคณะ ฯ ในปี พ.ศ.2559 ศฝร.ภ.5 ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่างๆจำนวน 20 ตัวบ่งชี้โดยครบถ้วนสมบูรณ์ตามประเด็นการพิจารณาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559 ผลการตรวจการประเมินในครั้งนี้จากคณะกรรมการได้แถลงด้วยวาจาในเบื้องต้น ศฝร.ภ.5 ได้คะแนน 4.79 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก

 

     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com