ประวัติความเป็นมา
ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริการศึกษา
ฝ่ายปกครอง/การฝึก
กลุ่มงานอาจารย์
 


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
26
Yesterday
39
This Month
700
Last Month
1,832
This Year
13,872
Last Year
17,438
เริ่มนับ : 1 พฤษภาคม 2558
ประวัติความเป็นมาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ พ.ศ.2495 ให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจภูธรภาคเหนือตอนบนขึ้นครั้งแรกใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตำรวจภูธรภาค 5” ขึ้นที่บ้านกิ่วทับยั้ง ตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ในขณะนั้นยังไม่มีการผลิต และฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ คงมีแต่เจ้าหน้าที่ประจำอยู่เรียกว่า “กองกำลังปฏิบัติการพิเศษ”

พ.ศ.2497 กรมตำรวจสั่งให้ยุบเลิกโรงเรียนตำรวจภูธรภาค 5 ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และจัดตั้งขึ้นใหม่ที่ บ้านปงสนุก เลขที่97 ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตำรวจภูธรภาค5 ลำปาง” เริ่มเปิดทำการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2498 (หลักสูตร 6 เดือน) มีจำนวน 2 กองร้อย ซึ่งนักเรียนพลตำรวจรุ่นแรกรับโอนมาจากตำรวจอาสาสมัครที่ประจำการอยู่ตามกองกับการตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือตอนบน หลังจากที่ฝึกอบรมได้จำนวน 10 รุ่น มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2503 ให้ยุบเลิกโรงเรียนตำรวจภูธรภาคทั้ง 9 ภาค เฉพาะโรงเรียนตำรวจภูธรภาค5 จังหวัดลำปาง และโรงเรียนตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก ให้รวมกัน เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนตำรวจภูธร 3 ” ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มี 2 กองร้อย จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2515 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนตำรวจภูธรภาค 5”

พ.ศ.2511 กรมตำรวจอนุมัติให้ทำการฝึกอบรม 6 กองร้อย ฝึกอบรมที่โรงเรียนตำรวจภูธร 3 ลำปาง จำนวน 3 กองร้อย และฝากอบรมที่โรงเรียนตำรวจภูธร 2 จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 กองร้อย

พ.ศ.2515 กรมตำรวจอนุมัติให้ทำการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจทั้ง 6 กองร้อยในสถานที่เดียวกัน และใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตำรวจภูธร 5” และให้จัดหาสถานที่ทำการแห่งใหม่ เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ

พ.ศ.2519 กรมตำรวจอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจภูธร 5 ขึ้นใหม่เลขที่ 145 หมู่ที่ 13 ตำบลปงยางคก
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พิกัดที่ตั้ง (NA 185195) ตามเส้นทางหลวงสายลำปาง-เชียงใหม่ มีเนื้อที่ 240 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา เป็นที่ทำการกองร้อยที่ 4 , 5 และ 6 ส่วนสถานที่โรงเรียนตำรวจภูธร 5 เดิมในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ให้คงที่ทำการกองร้อยที่ 1 , 2 และ 3 ไว้

พ.ศ. 2534 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการบริหารราชการทั้ง 2 แห่ง เป็นอุปสรรคไม่เกิดการคล่องตัวจึงได้ถอนกำลังทั้งหมดจากที่ตั้งเดิมไปรวมกันที่โรงเรียนตำรวจภูธร 5 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จนถึงปัจจุบัน ส่วนสถานที่เดิมกรมตำรวจได้โอนให้ ส่วนราชการสำนักงานวิทยาการภาค 3 ใช้ประโยชน์ และดูแล

พ.ศ.2548 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ พ.ศ.2548 กำหนดให้กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 5 สังกัดกองบัญชาการศึกษา เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5” สังกัดตำรวจภูธรภาค 5
 
 


     
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ศฝร.ภ.5)
145 หมู่ที่ 13 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร. 054-829882 , 054-829883
E-mail : admin@policetraining5.com